Sosnowiec – Maczki

  • Pełna nazwa budowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budowa sieci dla zadania 10 (u. Boczna, Juliuszowa, Feliks) i zadania 11 (ul. Maczkowska, Krakowska, Stacyjna, Spacerowa, Skwerowa, Kadłubka, Wodociągów) w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – ETAP III” – Roboty budowlane ul. Skwerowa.
  • lokalizacja: Sosnowiec – Maczki
  • Generalny wykonawca: PRUiM Gliwice SA
  • Termin realizacji: 02.2018 – 04.2018
  • Ilość wykonanych prac:
    • – Rurociąg77,3 mb
    • – Studnie: 7 szt.

14 maja 2018