Panki – 3-go Maja

 • Pełna nazwa budowy: Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 693 043 S – ul. 3-go Maja, Nr 693 006 S – ul. Słoneczna, Nr 693 003 S – ul. Wspólna oraz przebudowa skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi Nr 2032S ul. Zielona, Nr 2035S, ul. Powstańców Śląskich i przebudowa mostu w ciągu ul. Wspólnej m. Panki, gm. Panki – Branża Kanalizacyjna
 • lokalizacja: Panki ul. 3-go Maja
 • Inwestor: Gmina Kłobuck
 • Termin realizacji: 05.2018 – 
 • Ilość wykonanych prac: 
  • Sieć kanalizacyjna: 394 mb
  • Wpusty ściekowe: 7 szt.
  • Studnie betonowe: 8 szt.

2 czerwca 2018