Gliwice – Portowa

 • Pełna nazwa budowy: Dotyczy: Budowy nr 279 REMONDIS GLIWICE, ul. Portowa 21
 • lokalizacja: Gliwice ul. Portowa 21
 • Termin realizacji: 06.2018- 02.2019
 • Ilość wykonanych prac: 
  •  Rurociąg gazowy PE40: 95mb.
  •  Rurociąg gazowy PE 63: 137mb.
  • Rurociąg gazowy PE110: 130mb.
  • Studnia wodomierzowa: 1kpl
  • Rurociąg wody bytowej PE40: 132mb.
  • Rurociąg wody przeciwpożarowej: PE110: 160mb.
  • Pompownia przecwpożarowa: 2kpl
  • Rurociąg wody technologicznej PE63: 620mb
  • Studnie betonowe DN1000: 3szt
  • Studnie tworzywowe DN600: 1kpl
  • Rurociąg sanitarny PVC200: 80mb.
  • Rurociąg sanitarny PVC160: 12mb.
  • Rurociąg deszczowy PVC160: 70mb
  • Rurociąg deszczowy PVC200: 455mb
  • Rurociąg deszczowy PVC315: 260mb
  • Rurociąg deszczowy PVC400: 30mb
  • Rurociąg deszczowy PVC500: 40mb

 

 

1 sierpnia 2018