Katowice – Krakowska

 • Pełna nazwa budowy: ,,Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 1039/94 i budowa zjazdu indywidualnego w Katowicach”
 • lokalizacja: Katowice ul. Krakowska
 • Termin realizacji: 09.2018 – 10.2018
 • Ilość wykonanych prac: 
  • Rurociąg kanalizacyjny: 127 mb.
  • Wpusty drogowe: 3 szt.
  • Studnie betonowe DN1000: 3szt
  • Studnie betonowe DN1200: 3szt

 

pts instal Kopanie pod kanalizacje sieci i instalacje kopanie pod studnie

10 października 2018