Jaskrów – Gmina Mstów

 • firma kanalizacyjnaPełna nazwa budowy: ,,Przebudowa drogi w ulicy Starowiejskiej w Jaskrowie, Gmina Mstów”
 • lokalizacja: Jaskrów
 • Termin realizacji: 09.2018- 10.2018
 • Ilość wykonanych prac: 
  • Rurociąg kanalizacyjny: 69 mb.
  • Montaż studni betonowych DN1500: 6szt.
  • Montaż studni betonowych DN1200: 3szt.
  • Wpusty drogowe: 27 szt.

5 listopada 2018