Konopiska – Branża Kanalizacyjna

  • Pełna nazwa budowy: ,,Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 / 907 w Konopiskach”
  • lokalizacja: Konopiska droga wojewódzka nr 904 / 907
  • Termin realizacji: 10.2018- 11.2018
  • Ilość wykonanych prac: 
  • Rurociąg kanalizacyjny: PVC200: 16mb.
  • Rurociąg kanalizacyjny: PVC300: 64mb.
  • Rurociąg kanalizacyjny: HDPE400: 76mb.
  • Montaż studni betonowych DN1000: 8szt.
  • Wpusty drogowe: 5 szt.

 

pts instalsieci sanitarne

28 listopada 2018