Katowice – Korczaka

 • Pełna nazwa budowy: ,,Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Korczaka w Katowicach”
 • lokalizacja: Katowice ul. Korczaka
 • Termin realizacji: 12.2018- 02.2019
 • Ilość wykonanych prac: 
  • Rurociąg kanalizacyjny PVC200:  65mb.
  • Rurociąg kanalizacyjny: GRP300: 176mb..
  • Montaż studni betonowych DN1200: 7szt.
  • Wpusty drogowe: 10 szt.
  • Ułożenie chodników z kostki: 66m2
  • Ułożenie krawężnika betonowego: 100m
  • Rozebranie i ułożenie cieku przykrawężnikowego: 340m
  • Obrzeże betonowe wraz z ławą betonową: 38m

Sieci sanitarne

3 marca 2019