Katowice – Kaszubska, Mazurska

  • Pełna nazwa budowy: ,,Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Śląskiej i Warmińskiej w Katowicach”
  • lokalizacja: Katowice ul. Kaszubska, Mazurska
  • Termin realizacji: 01.2020- 07.2020
  • Ilość wykonanych prac: 
  • Kanały GRP 300mm: 357mb
  • Kanały GRP 200mm: 168mb
  • Kanały PVC160mm: 155mb
  • Studzienki przyłączeniowe tworzywowe DN600: 26szt
  • Studnie rewizyjne żelbetowe DN1200-2000: 13szt

28 września 2022