Kornice – EKO OKNA

 • Pełna nazwa budowy: ,,Rozbudowa oraz poprawa funkcjonalności przedsiębiorstwa EKO-OKNA S.A. w Kornicach ”
 • lokalizacja: Kornice, Eko-Okna
 • Termin realizacji: 01.2021- 06.2021
 • Ilość wykonanych prac: 
 • Rurociąg gazowy PE90: 555mb
 • Przejście PE/STAL
 • Próba szczelności
 • Zasuwa DN80: 3 kpl
 • Rurociąg wodociągowy PE315: 580mb
 • Rurociąg wodociągowy PE110: 83mb
 • Hydranty: 4 kpl
 • Przejście PE/STAL Fi315: 2 kpl
 • Zasuwa DN100: 2 kpl
 • Rurociąg sanitarny PVC250: 220mb
 • Rurociąg sanitarny PVC200: 579mb
 • Rurociąg sanitarny PVC160: 162mb
 • Studnia betonowa DN1500: 25 szt
 • Studnia  betonowa DN1200: 23 szt
 • Studnia betonowa DN1000: 51 szt
 • Wpusty drogowe betonowe: 40 szt
 • Rurociąg PP315: 202mb

28 września 2022