Korzonek

  • Pełna nazwa budowy: ,,Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek – etap I”
  • lokalizacja: Korzonek droga nr 907
  • Termin realizacji: 07.2019- 09.2020
  • Ilość wykonanych prac: 
  • Rurociąg PP315: 204mb
  • Rurociąg PVC 200: 14mb
  • Studnie betonowe DN1000: 5szt
  • Wpusty uliczne betonowe: 4szt

28 września 2022