Łagiewniki Wielkie – Rolna, Polna, Lompy

  • Pełna nazwa budowy: ,,Przebudowa nawierzchni dróg gminnych – Ul. Rolnej, Polnej i Lompy w Łagiewnikach Wielkich”
  • lokalizacja: Łagiewniki Wielkie ul. Rolna, Polna i Lompy
  • Termin realizacji: 12.2019- 01.2020
  • Ilość wykonanych prac: 
  • Rurociąg PVC500mm: 140mb
  • Studnia betonowa DN1000: 4szt

 

28 września 2022