Opole – Arki Bożka

 • Pełna nazwa budowy: Dotyczy: Brokelmann Opole ul. Arki Bożka
 • lokalizacja: Opole ul. Arki Bożka
 • Termin realizacji: 05.2019- 10.2019
 • Ilość wykonanych prac: 
  •  Rurociąg gazowy PE225: 51mb.
  •  Zawór DN200:  1 kpl.
  • Studnia wodomierzowa: 1 kpl.
  • Rurociąg wody bytowej PE90: 181mb.
  • Rurociąg wody bytowej PE32: 80mb.
  • Rurociąg wody ppoż PE90: 130mb.
  • Rurociąg wody bytowej PE63: 344mb.
  • Komora Pomiarowa: 1kpl
  • Studnie tworzywowe DN425: 3szt
  • Rurociąg sanitarny PE63: 32mb
  • Rurociąg sanitarny PE50: 27mb
  • Rurociąg sanitarny PVC160: 157mb
  • Przepompownia: 1kpl
  • Rurociąg deszczowy żelbetowy Fi1200: 90mb
  • Rurociąg deszczowy żelbetowy Fi1000: 125mb
  • Rurociąg deszczowy PP600: 67mb
  • Rurociąg deszczowy PP500: 8mb
  • Rurociąg deszczowy PP400: 179mb
  • Rurociąg deszczowy PP300: 263mb
  • Rurociąg deszczowy PP200: 264mb
  • Rurociąg deszczowy PE110: 129mb
  • Rurociąg deszczowy PE90: 332mb
  • Wpusty drogowe betonowe: 41szt
  • Osadnik + Separator: 2 kpl
  • Układ zasuw: 2 kpl
  • Studnie żelbetonowe DN2000: 10szt
  • Studnie żelbetowe DN1200: 3szt
  • Studnie żelbetowe DN1000: 23szt
  • Studnie rozprężne: 2 szt
  • Komora pomiarowa: 1kpl
  • Pompownia: 2 kpl

28 września 2022