Pokrzywnica – Gościęcińska

 • Pełna nazwa budowy: ,,Budowa nr 357Kamet Reńska Wieś ”
 • lokalizacja: Pokrzywnica ul. Gościęcińska dz.345/10
 • Termin realizacji: 09.2020- 12.2020
 • Ilość wykonanych prac: 
 • Rurociąg deszczowy PP500: 25mb
 • Rurociąg deszczowy PP400: 10mb
 • Rurociąg  deszczowy PP315: 150mb
 • Rurociąg  deszczowy PP250: 90mb
 • Rurociąg  deszczowy PP200: 120mb
 • Separator: 1 kpl
 • Rurociąg sanitarny PVC160: 131mb
 • Rurociąg wodociągowy PE110: 130mb
 • Studnia wodomierzowa: 1 kpl

roboty kanalizacyjne

28 września 2022