Zabrze – Bytomska

 • Pełna nazwa budowy: ,,Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu przy ulicy Bytomskiej ”
 • lokalizacja: Zabrze ul. Bytomska
 • Termin realizacji: 09.2021- 09.2022
 • Ilość wykonanych prac: 
 • Rurociąg PVC400: 55mb
 • Rurociąg PVC315: 46mb
 • Rurociąg PVC250: 344mb
 • Rurociąg PVC 200: 443mb
 • Rurociąg PVC160: 1180mb
 • Studnia betonowa DN1000: 94 szt
 • Studnia tworzywowa DN600: 34 szt
 • Studnia tworzywowa DN425: 49szt
 • Zbiornik wód opadowych: 1 kpl
 • Separator substancji ropopochodnych: 1 kpl
 • Wpust drogowy betonowy: 7 szt
 • Komora pomp: 1 kpl
 • Komory zasuw: 7 kpl
 • Rurociąg PE25: 61mb
 • Rurociąg PE32: 4mb
 • Rurociąg PE40: 185mb
 • Rurociąg PE50: 161mb
 • Rurociąg PE63: 226mb
 • Rurociąg PE90: 8mb
 • Rurociąg PE160: 251mb
 • Hydranty DN80: 2 kpl
 • Studnie wodomierzowe: 6 kpl

6 października 2022