Zimna Wódka – Polska

 • Pełna nazwa budowy: ,, ISRINGHAUSEN Zimna Wódka ”
 • lokalizacja: Zimna Wódka ul. Polska
 • Termin realizacji: 11.2021- 05.2022
 • Ilość wykonanych prac: 
 • Rurociąg sanitarny PVC200: 215mb
 • Rurociąg sanitarny PVC160: 65mb
 • Studnia betonowa DN1200: 24 szt
 • Studnia betonowa DN1000: 14 szt
 • Studnia tworzywowa DN425: 6 szt
 • Rurociąg deszczowa DN600: 210 mb
 • Rurociąg deszczowy DN400: 28 mb
 • Rurociąg deszczowy DN250: 15mb
 • Rurociąg deszczowy DN200: 203mb
 • Rurociąg deszczowy DN150: 90mb
 • Wpust drogowy betonowy: 15 kpl
 • Separator: 1 kpl
 • Rurociąg wodociągowy PE110: 215mb
 • Rurociąg wodociągowy PE40: 40mb
 • Rurociąg gazowy PE350: 202mb
 • Rurociąg gazowy PE315: 35mb
 • Węzły zasuw: 1 kpl

ptsinstal

6 października 2022